Stawki czesnego i stypendia

Obowiązujące stawki czesnego:

  • Specjalność Aktorska: 689 zł/m-c *
  • Specjalność Aktorsko–Musicalowa: 950 zł/m-c *

Opłaty prosimy uiszczać na konto Policealnej Szkoły Aktorstwa i Musicalu we Wrocławiu:
Policealna Szkoła Aktorstwa i Musicalu we Wrocławiu
51 – 628 Wrocław
ul. Wittiga 10
NORDEA BANK POLSKA Oddział Wrocław
nr konta 55 1440 1156 0000 0000 0530 0559

Stypendia socjalne od 150 zł/m-c do 250 zł/m-c jeśli dochód na jednego członka rodziny nie przekroczy 381 zł (stypendia są przyznawane w zależności od możliwości finansowych szkoły w danym roku szkolnym).

* szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany czesnego