Dla absolwenów ZASP

Po ukończeniu Szkoły absolwenci otrzymają:

  • Dyplom z tytułem „aktor” lub „aktor scen muzycznych” uprawniający do wykonywania zawodu aktora.
  • Uprawnienia do zdawania egzaminu państwowego dla aktorów dramatu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną Związku Artystów Scen Polskich w Warszawie.

Związek Artystów Scen Polskich
Al. Ujazdowskie 45
00-536 Warszawa