• Szkoła aktorska we Wrocławiu
  • Szkoła aktorska
  • Szkoła musicalu
  • Dołącz do szkoły aktorskiej

Witamy w naszej szkole aktorskiej

Policealna Szkoła Aktorstwa i Musicalu we Wrocławiu oferuje naukę zawodu aktora i aktora scen muzycznych. Nauka w szkole odbywa się w systemie dziennym i trwa 3 lata (6 semestrów).

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są według autorskich programów nauczania realizowanych
przez znanych artystów wrocławskich i wykładowców wyższych szkół artystycznych o dużym doświadczeniu scenicznym i dydaktycznym.
Uwaga! Zajęcia odbywają się we Wrocławiu przy ulicy Monte Casino 64

Zajęcia teatralne oraz wokalne realizowane są wielokierunkowo, od najprostszych piosenek
i utworów scenicznych zaczynając, na musicalach i klasycznym repertuarze literatury światowej kończąc.

Kursy przygotowujące do PWST